НАШІ ПАРТНЕРИ

 

 

Компанія Прогрестех-Україна надає інтелектуальні послуги провідним світовим виробникам авіатехніки, підприємствам транспортної та промислової інфраструктури. Входить до чільної трійки інженерно-конструкторських центрів України. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна – компанія Boeing.

Компанію засновано 2007 року. Входить до складу міжнародної Групи компаній Прогрестех. Локації підрозділів Прогрестех-Україна – два інженерних центри в Києві, по одному – в Харкові і Львові.

Спільно з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-Україна втілює комплекс соціально-освітніх проектів та навчальних програм з метою розвитку української інженерної школи й підтримки талановитої молоді.

  Детальніше... 

  

 ДП «АНТОНОВ» було засноване 31 травня 1946 року під керівництвом видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова. За цей час колективом підприємства створено більше ста типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, виготовлених у кількості більше 22 000 екземплярів. На літаках «АНТОНОВ» встановлено більше 500 світових рекордів. На підприємстві працюють представники більше 200 професій і спеціальностей, повний штат конструкторів і вчених, що діють в 35 наукових напрямках, у тому числі таких рідкісних, як аеродинаміка й міцність літальних апаратів, механіка, гідравліка, теплотехніка, авіоніка, матеріалознавство.

 Детальніше... 

 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створене у жовтні 1996 р. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків.

Компанія «Енергоатом» є членом ВАО АЕС, WNA, EUR, INPRO, Українського ядерного товариства та Асоціації «Український ядерний форум».

Енергоатом став першою українською енергогенеруючою компанією, яка здійснює процес транскордонної оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Конвенції Еспо.

Компанія увійшла до першої п'ятірки рейтингу «Кращі зелені енергогенерації: Безвуглецеві генеруючі потужності» (Top Green Power Generators: Carbon-Free Generation Capacity) та посіла перше місце серед державних підприємств України за індексом прозорості.

  Детальніше...  

 

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України.
Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 року. Перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому.

Iнститут проводить дослiдження за такими науковими напрямками:

 

  - граничний стан i критерiї мiцностi матерiалiв i конструкцiй;
  - розрахунковi і експериментальнi методи дослiдження напружено-деформованого стану;
- механiка руйнування і живучiсть конструкцiй;
  - коливання неконсервативних механiчних систем.

 

Практична спрямованiсть дослiджень Iнституту в останнi роки дещо змiнилася. Якщо ранiше результати дослiджень Iнституту були зосередженi на науково-технiчному супроводi нових конструкцiй в ракетнiй i космiчнiй технiцi, авiадвигунобудуваннi, то в даний час результати дослiджень зосередженi, в основному, на оцiнцi залишкового ресурсу і обгрунтуваннi можливостей подальшої безпечної експлуатацiї устаткування атомної i теплової енергетики, магiстральних нафто-, газо- і продуктопроводiв, нафтопереробних i хiмiчних заводiв, залiзничного транспорту тощо.

 

 Детальніше... 

- Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,
- Інститут  механіки ім С.П. Тимошенка НАН України,
- Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України,
- Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України,
- Державний  науково-технічний центр ядерноі і радіаційної безпеки,
- ДП «Державний науково-дослідний  Центр залізничного транспорту України»,
- Тов. НВП « БілоцерківМАЗ»,
- Тов. НВП « Технотерм»,
- Тов. НВО ФХЗМ   « Червоний жовтень»,
- Тов. «ІЦК –Інститут магістральних трубопроводів».