Петрик Владислав Олександрович

кандидат технічних наук, доцент 

 Кабінет викладача

Викладає:

Прикладна механіка

Опір матеріалів

 

 

 

 

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Методичні вказівки для курсового проектування та практичних занять з прикладної механіки. Розділ «Розрахунок передач в машинобудуванні»

Завдання на самостійну роботу студентів по курсу "Прикладна механіка" Частина 1

Завдання № 1 Завдання № 2 Завдання № 3 Завдання № 4 Завдання № 5
Завдання № 6 Завдання № 7 Завдання № 8 Завдання № 9 Завдання № 10
Завдання № 11 Завдання № 12 Завдання № 13 Завдання № 14 Завдання № 15
Завдання № 16 Завдання № 17 Завдання № 18 Завдання № 19 Завдання № 20
Завдання № 21 Завдання № 22 Завдання № 23 Завдання № 24 Завдання № 25

Типи механічних передач

Завдання на самостійну роботу студентів по курсу "Прикладна механіка" Частина 2

Завдання № 1 Завдання № 2 Завдання № 3 Завдання № 4 Завдання № 5
Завдання № 6 Завдання № 7 Завдання № 8 Завдання № 9 Завдання № 10
Завдання № 11 Завдання № 12 Завдання № 13 Завдання № 14 Завдання № 15
Завдання № 16 Завдання № 19 Завдання № 20 Завдання № 21 Завдання № 22
Завдання № 23 Завдання № 24 Завдання № 25 Завдання № 26 Завдання № 27
Завдання № 28 Завдання № 29 Завдання № 30

 

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Гнучкі нитки та просторові ферми як повітряна лінія електропередач

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового проекту(роботи) з технічної механіки

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів ПЛАНЕТАРНІ ЗУБЧАСТІ МЕХАНІЗМИ

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

ПОБУДОВА ЕПЮР

Методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх форм навчання технічних факультетів

І. ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ ТА МАШИН

II. ОПІР МАТЕРІАЛІВ

III. ДЕТАЛІ МАШИН