Алексейчук Ольга Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Посада:

кандидат технічних наук, доцент

Викладає:

Теоретична механіка

Наукові інтереси:

Механіка деформівного твердого тіла.

Наукові профілі: 

Основні науковi та методичнi працi:

Опублікувала 67 наукових праць, навчальний посібник з грифом МОН України,

7 методичних розробок.

Останні публікації:

  1. Алексейчук О.М. Розрахунок напружено-деформованого стану багатошарових композитних оболонок під дією зовнішнього змінного навантаження // Збірник доповідей науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», 13 - 14 квітня 2017 року, м. Київ, ФАКС, НТУУ «КПІ». – 2017. – с. 5 – 8.
  2. Алексейчук О.М. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів осесиметричних в'язкопружних оболонок// Збірник доповідей науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» 29 червня 2017 р., м Київ . – 2017. – с.13
  3. Трубачев С.І., Алексейчук О.М. The stress-strain state determination in pipelines welded joints // Інформаційні системи, механіка та керування, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Випуск № 16, 2017, С. 101 –109.
  4. Дослідження впливу концентраторів напружень на НДС циліндричних оболонок// Збірник доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Applied scientific and technical research» 03.04.2018, м.Івано-Франківськ
  5. Алексейчук О.М. Application of mechanics methods for studying the stress-strain state of the eye's shell // Збірник доповідей V міжнародної науково-практичної конференції "Natural Science Readings" 07.05.2018., м. Сосновець (Польща)
  6. Трубачев С.І., Алексейчук О.М. The stress-strain state determination of a centrifugal turbomachine wheel // Механіка гіроскопічних систем, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Випуск № 35, 2018, С. 103 –109.