Гнатейко Нонна Валентинівна

кандидат технічних наук, доцент

Викладає:

Теоретична механіка

Наукові інтереси:

пов’язані з дослідженнями процесів якості обробки на токарному верстаті

Наукові профілі: 

Основні науковi та методичнi працi:

опублікувала 71 наукову працю, 3 навчальних посібника з грифом НТУУ «КПІ», два повних дистанційних курсів, 17 методичних розробок; 5 патентів України.

Останні публікації:

  1.  Гнатейко Н.В. Аналіз впливу динаміки токарної обробки системи на якість обробки деталі при точенні/ Молодий вчений №1(53),січень 2018, с.561-565
  2.  Штефан Н.І., Гнатейко Н.В., Побудова математичної моделі нестаціонарної взаімодії кострукції з бульбашковою рединою/ // Молодий вчений №12(52) грудень 2017, с. 556-559;
  3. Штефан Н.І., Гнатейко Н.В., Федоров В.М., Бабаєв О.А. Навчальний посібник з грифом університету «Теоретична механіка. Статика твердого тіла». Протокол метод ради КПІ №5 від 15.05.2017.
  4. Гнатейко Н.В., Штефан Н.І., Методика керування динамікою обробної механічної системи/ Журнал «Інтернаука», -2018, № 3 (43), т.1, с.38-41.
  5. В.А. Румбешта,, Н.В. Гнатейко, Вибродинамика технологической системы при механообработке и ее влияние на качество деталей при точении./ Вісник "Машинобудування", 2015, № 71, С. 71-78