Кришталь Володимир Федорович

кандидат технічних наук, доцент

 

Викладає:

Теоретична механіка, Опір матеріалів

Наукові інтереси:

механіка гіроскопічних систем, вібрації в машинах, математичне моделювання динамічних процесів у динамічних системах

Наукові профілі: 

 

Основні науковi та методичнi працi:

опублікував 31 наукову працю, навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, три навчальних посібники з грифом НТУУ «КПІ», 10 методичних розробок; один патент України.

Останні публікації:

  1. Теоретична механіка. Кінематика твердого тіла та динаміка точки. Конспект лекцій  [Електронний ресурс] : Навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інструментальні системи та технології формоутворення деталей»,  «Технології компютерного конструювання верстатів, роботів та машин» / КПІ ім. Ігоря Сікорського;  В. В. Губська, В. Ф. Кришталь.  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 105 с.
  2. Теоретична механіка-1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування [Електр]/ Уклад.: Губська В.В., Кришталь В.Ф., Янчевський І. В. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 108 с. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
  3. В.Ф.Кришталь, Л.М.Рижков. Методика синтезу рівнянь руху віброізольованої гіроскопічної системи.// КПІ ім. Ігоря Сікорського, Механіка гіроскопічних систем, № 32, 2016, с.39-47;
  4.  В.Ф. Кришталь. Особливості впливу гіроскопічної системи на коливання системи віброзахисту пасивного типу//  НТУУ «КПІ», Механіка гіроскопічних систем, № 30, 2015, с.18-28