Янчевський Ігор Владиславович

доктор фізико-математичних наук, професор

В 1999 році закінчив з відзнакою Харківський автомобільно-дорожній університет, автомобільний факультет, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство». В 2002 році в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (м. Харків) захистив дисертацію «Некоректні задачі динаміки елементів конструкцій при імпульсних навантаженнях» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла». З 2002 по 2016 рік працював в ХНАДУ на кафедрі деталей машин та теорії механізмів та машин (з 2014 на посаді професора). В 2014 році після закінчення навчання в докторантурі при Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ (м. Київ) захистив дисертацію «Прямі та обернені задачі нестаціонарного деформування біморфних електропружних елементів конструкцій» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04. З початку 2016 року працює в КПІ ім. Ігоря Сікорського на посаді професора, на кафедрі динаміки і міцності машин та опору матеріалів – з вересня 2018 року.

Вчене звання професора отримав наприкінці 2015 року.
Член Міжнародного товариства з інженерної педагогіки IGIP, має звання «Міжнародний Інженер-педагог ING-PAED IGIP» (реєстр. № UA-061).
Входить до Міжнародного реєстру вчених “Who’sWhoinScienceandEngineering” (США, 2008 р.)
Автор (співавтор) понад 120 наукових праць, в тому числі 3 монографій та 2 навчальних посібників.
Основні наукові праці присвячені розробці ефективних методів розв’язання прямих та обернених задач нестаціонарної гідроелектропружності.

Наукові профілі

Scopus
ID: 36651768700
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36651768700)

Google Scholar
ID: PR3fMzcAAAAJ
(https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=PR3fMzcAAAAJ)

Основні науковi та методичні працi:

1. Romanova T., Stoyan Yu., Pankratov A., Litvinchev I., Avramov K., Chernobryvko M., Yanchevskyi I., Mozgova I., Bennell Ju. Optimal layout of ellipses and its application for additive manufacturing // European Journal of Production Research. DOI: 10.1080/00207543.2019.1697836
2. Kubenko V.D., Yanchevskyi I.V. “Resonance” phenomenon of kinematic excitation by a spherical body in a semi-infinite cylindrical vessel filled with liquid // Acta Mechanica. – 2019. – Vol. 230, Iss. 3. – P. 1009-1025. DOI: 10.1007/s00707-018-2310-4.
3. Yanchevskii I.V. Nonstationary vibrations of electroelastic cylindrical shell in acoustic layer // Int. Appl. Mech. – 2018. – Vol. 54, Iss. 4. – P. 431-442. DOI: 10.1007/s10778-018-0896-9
4. Lachmayer R., Yanchevskyi I., Mozgova I., Gottwald Ph. Identification of several non-stationary loads applied to an elastically deformed structure // Applied and Computational Mechanics. – 2018. – Vol. 12, Iss. 1. – P. 17-32. DOI: 10.24132/acm.2018.365
5. Янчевський І.В., Губська В.В., Мозгова І.В., Кривоноженков В.О. Динаміка колісного шасі 8К4П при доланні складних перешкод // Наук.-техн. зб. «Інформаційні системи, механіка та керування». – 2018. – № 18. – С. 41-52. DOI: 10.20535/2219-38041820128549
6. Губська В.В., Кришталь В.Ф., Янчевський І. В. Теоретична механіка-1. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. – Київ: КПІ, 2017. – 109 с.