Янчевський Ігор Владиславович

доктор фізико-математичних наук, професор

 

Викладає:

- Теоретична механіка

- Технічна механіка

 

Наукові інтереси:

розробка ефективних методів розв’язання прямих та обернених задач
нестаціонарної гідроелектропружності;

моделювання динаміки механізмів та машин
і розв’язання прикладних задач параметричної оптимізації;

автоматизація проектування деталей оптимальної топології
за критеріями статичної та динамічної/утомної міцності.

Наукові профілі: 

 

Основні науковi та методичнi працi:

 

3 монографії (написані у співавторстві), 73 статті, навчальний посібник з грифом МОН, конспект лекцій, 7 методичних розробок.

Останні публікації:

1) Lachmayer R., Yanchevskyi I., Mozgova I., Gottwald Ph. Identification of several non-stationary loads applied to an elastically deformed structure // Applied and Computational Mechanics. – 2018. – Vol. 12, Iss. 1. – P. 17-32. DOI: 10.24132/acm.2018.365

2) Mozgova I., Yanchevskyi I., Lachmayer R. Prediction of the residual life of a component under intensive random dynamic loading within the scope of technical inheritance // Inter. Design Conference – DESIGN 2018. Croatia, Dubrovnik. May 21-24, 2018. – P. 1643-1650. DOI: 10.21278/idc.2018.0511.

3) Yanchevskii I.V. Nonstationary vibrations of electroelastic cylindrical shell in acoustic layer // Int. Appl. Mech. – 2018. – Vol. 54, Iss. 4. – P. 431-442. DOI: 10.1007/s10778-018-0896-9

4) Kubenko V.D., Yanchevsky I.V. Axisymmetric nonstationary contact problem for conforming surfaces // Archive of Applied Mechanics. – 2018. – Vol. 88, Iss. 9. – P. 1559-1571. DOI: 10.1007/s00419-018-1387-5

5) Янчевський І.В., Губська В.В., Кривоноженков В.О. Динаміка колісного шасі 8К4П при доланні складних перешкод // Наук.-техн. зб.