Дoлгoв Микoлa Анaтoлійoвич 

доктор технічних наук,
доцент 

 

Назва навчальної дисципліни  Міцність та руйнування елементів конструкцій