Опір матеріалів 

Методичні вказівки виконання дипломної роботи бакалавра

ПРОТОКОЛИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

          

Лаб. робота №1
ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ ПРИ РОЗТЯГУ
Лаб. робота №2
ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ ПРИ РОЗТЯГУ
Лаб. робота №3
ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА СТИСК
Лаб. робота №4
ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ ПРИ ЗСУВІ
Лаб. робота №5
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ГВИНТОВОЇ ПРУЖИНИ
Лаб. робота №6
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ НАПРУЖЕНЬ В ПЕРЕРІЗІ БАЛКИ ПРИ ЧИСТОМУ ЗГИНІ
Лаб. робота №7
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ В БАЛЦІ ПРИ ЗГИНІ
Лаб. робота №8
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРА ЗГИНУ ДЛЯ ТОНКОСТІННИХ ПРОФІЛІВ
Лаб. робота №9
ДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА ТЕОРІЇ КОСОГО ЗГИНУ
Лаб. робота №10
ТЕОРЕМА ПРО ВЗАЄМНІСТЬ ПЕРЕМІЩЕНЬ
Лаб. робота №11
ДЕФОРМАЦІЯ ПРОСТОРОВОГО ЛАМАНОГО СТЕРЖНЯ
Лаб. робота №12
СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНА БАЛКА
Лаб. робота №13
СТІЙКІСТЬ СТИСНУТОГО СТЕРЖНЯ
Лаб. робота №14
ВИЗНАЧЕННЯ УДАРНОЇ В’ЯЗКОСТІ
Лаб. робота №15
ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ З ОДНИМ СТУПЕНЕМ СВОБОДИ
Лаб. робота №16
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗГИННИХ КОЛИВАНЬ КОНСОЛЬНОЇ БАЛКИ РЕЗОНАНСНИМ МЕТОДОМ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

А.Є. Бабенко,
О.О. Боронко,
Б.І. Ковальчук,
С.М. Шукаєв,
Г.Є. Візерська,
О.П. Заховайко,
С.І. Трубачев,
В.А. Колодежний,
А.М. Бабак                   

 


ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

У збірнику подано задачі з усіх розділів курсу «Опір матеріалів» з відповідями і вказівками до розв’язання більшості задач. Метою видання збірника є забезпечення студентів методичним матеріалом для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, які навчаються за галуззю знань «Машинобудування та матеріалообробка». Може бути корисним аспірантам, викладачам та інженерам для поглиблення знань в галузі механіки матеріалів і конструкцій.

 "ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ" 

          

За редакцією д.т.н., проф.
М. І. Бобиря

Автори: М. І. Бобир, А. Є. Бабенко, О. О. Боронко, А. П. Грабовський, О. О. Заховайко, Б. І. Ковальчук, В. А. Колодежний, С. І. Трубачев, О. М. Чемерис, С. М. Шукаєв