Сидоренко Юрій Михайлович

доктор технічних наук, доцент 

 Кабінет викладача

Освіта

1997 рік – закінчив Московський Державний Технічний Університет ім. Н.Е. Баумана, факультет Спеціального машинобудування. Отримав кваліфікацію "інженер-механік". 2000 рік
– закінчив очну аспірантуру Московський Державний Технічний Університет ім. Н.Е. Баумана. 2001 рік
– захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14
– озброєння та військова техніка (рос. 20.02.21 – боєприпаси та засоби ураження) на тему: "Чисельне моделювання процесу вибуху осколково-фугасних снарядів та оцінка ефективності їхньої осколкової дії" 2012 рік
– закінчив докторантуру Національного технічного університету України "КПІ". 2009 рік
– отримав премію Президента України в галузі науки та техніки для модо лих вчених.

Працює на кафедрі з 2003 року
Заступник зав. кафедри з наукової роботи, куратор групи МПм-31


Напрямок наукових досліджень:

Розрахунки на міцність елементів спеціальних конструкцій, що працюють в умовах дії імпульсного (ударного та вибухового) навантаження.
Проведення вибухо-технічної експертизи саморобних вибухових пристроїв шляхом комп'ютерного моделювання їхнього процесу вибуху.
Розробка та удосконалення конструкції різноманітних військових боєприпасів.


Викладає:

Прикладна механіка
Опір матеріалів
Механіка матеріалів та конструкцій
Теорія механізмів та машин
Комп'ютерне моделювання деталей машин та механізмів
Міцність і руйнування елементів конструкцій


Наукові інтереси:

Механіка деформівного твердого тіла. Розробка методів прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій при складному термосиловому навантаженні

SAPR

 КОМПАС 3D V13. Руководство пользователя

 КОМПАС - график V13. Азбука

 КОМПАС - 3D V13. Азбука