Тимошенко Олександр Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Кабінет викладача

Викладає:

Прикладна механіка
Теорія механізмів та машин
Опір матеріалів

Наукові інтереси:

Механіка деформівного твердого тіла


 1. Розділи  навчальних дисциплін «Нові матеріали» та «Механіка полімерних матеріалів» (інформація до заліку)
 2. Теми для самостійного вивчення
 3. Структура і механічні властивості конструкційних полімерів та пластмас. Навчальний посібник. Частина 1
 4. Структура і механічні властивості конструкційних полімерів та пластмас. Навчальний посібник. Частина 2
 5. Рекомендовані теми рефератів
 6. Пограма навчальної дисципліни
 7. Робоча програма кредитного модуля
 8. Перелік літератури до навчальних дисциплін «Нові матеріали» та «Механіка полімерних матеріалів»
 9. Інструкція по техніці безпеки при роботі з випробувальним обладнанням
 10. Лабораторний практикум. Частина 1
 11. Лабораторний практикум. Частина 2
 12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нові матеріали» для студентів спеціальності «Динаміка і міцність машин». Частина 3 «Динамічні властивості конструкційних пластмас та композиційних матеріалів»
 13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Температурні характеристики конструкційних пластмас та гум. Частина 4
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Методи вимірювання характеристик міцності та пружності конструкційних пластмас та гум при короткочасному навантаженні
 15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Обладнання для випробувань конструкційних пластмас та гум при короткочасному навантаженні
 16. Лабораторні заняття
 17. Правила оформлення протоколів лабораторних робіт

Методичні вказівки виконання дипломної роботи бакалавра