Тимошенко Олександр Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Кабінет викладача

Викладає:

Прикладна механіка
Теорія механізмів та машин
Опір матеріалів

Наукові інтереси:

Механіка деформівного твердого тіла

 

Статті

1. Грабовский А.П., Бобир М.І., Тимошенко О.В., Вишневский А.П. Накопичення пошкоджуваності та руйнування конструкційних матеріалів при циклічному програмному пружно-пластичному деформуванні. // Вестник НТУУ „КПИ”, серия Машиностроение. К. 2000, №39, с.329-335.
2. Грабовский А.П., Пономаренко Т.Б., Тимошенко О.В. Експериментальне дослідження накопичення пошкоджень при пружнопластичному деформуванні конструкційних матеріалів. //Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение». – К., 2001, №40, с. 128-133.
3. Грабовский А.П., Пономаренко Т.Б., Тимошенко О.В. Пошкоджуваність в конструкційних матеріалах при їх деформуванні. //Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение». – К., 2002, №43, с. 128-133.
4. Грабовський А.П., Тимошенко О.В., Масло О.М., Халімон О.П. Дослідження кінетики пошкоджуваності в конструкційних матеріалах при складному напруженому стані. // Вестник НТУУ „КПИ”, серия Машиностроение. К. 2003, №44, с. 43-47.
5. Бобир М.І., Грабовський А.П., Тимошенко О.В., Халімон О.П. Визначення деформаційних пошкоджень в конструкційних матеріалах при навантаженні.// Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения», вып.28, Донецк, 2004 г., с. 25-29.
6. Грабовський А.П., Тимошенко О.В., Халімон О.П. Руйнування конструкційних матеріалів при пружно-пластичному крутильному деформуванні // Вестник НТУУ „КПИ”, серия Машиностроение. К., 2004, №45, с. 6-8.
7. Грабовський А.П., Тимошенко О.В., Халімон О.П. О кинетике деформационного накопления повреждений в конструкционных материалах при переменном деформировании. // Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения», вып. 30, Донецк, 2005 г., с. 75-80.
8. Грабовський А.П., Халімон О.П., Тимошенко О.В., Лаугвітц Ф. „Оцінка кінетики накопичення пошкоджень в конструкційних матеріалах в умовах пружно-пластичного стискання” // Вестник НТУУ „КПИ”. Машиностроение. - №46.- 2005. – с.28-30.
9. Грабовський А.П., Бабак А.М., Тимошенко О.В. Пошкоджуваність та граничний стан конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформуванні // Вестник НТУУ „КПИ”, серия Машиностроение. К., 2005, №47, с. 11-13.
10. Н. И. Бобырь, А. П. Грабовский, А. В. Тимошенко, А. П. Халимон Методика определения накопления повреждений в металлических конструкционных материалах при сложном упругопластическом нагружении. // Проблеми міцності, Київ, 2006, №1, с. 128-137.
11. Бобир М.І., Грабовський А.П., Халімон О.П., Тимошенко Вплив пружно-пластичного деформування на фізико-механічні характеристики матеріалів // Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения», вып.32, Донецк, 2006 г., с. 9-13.
12. Бобир М.І., Грабовський А.П., Халімон О.П., Масло О.М., Тимошенко О.В. Кінетика розсіяного руйнування металевих конструктивних матеріалів при пружно-пластичному деформуванні// Проблеми міцності, Київ, 2007, №3, с.
13. Бобир М.І., Грабовський А.П., Тимошенко О.В. Спосіб визначення кінетики руйнування матеріалів в процесі їх пружно-пластичного деформування, Патент України №65499А (G01N3/08) Бюл. №3, 15.03.2004 р.
14. Грабовский А.П., Тимошенко А.В,, Вишневский А.П. Исследование надежности высоконагруженных элементов конструкций на основе параметра поврежденности. //Доповіді міжнародної науково-технічної конференції „Надійність машин та прогнозування їх ресурсу”, т.1, Івано-Франківськ, 2000. – с.191-194.
15. Кравец М.А., Мохонько А.А., Тимошенко А.В. Автоматизация эксперимента механических испытаний конструкционных материалов. // информационно-технический Жур. ПиКАД (Промышленные измерения контроль автоматизация диагностика), Киев, 2003, вып. 1-2, стр. 32-33.
16. О.В. Тимошенко, О. А. Мохонько Розрахунок критичних значень пошкоджуваності конструкційних матеріалів при пружно-пластичному навантаженні. // Вестник НТУУ „КПИ”, серия Машиностроение. К., 2009, №56, с. 209-213.
17. А.П. Грабовський, О.В. Тимошенко Тензор накопичення пошкоджень в конструкційних матеріалах. // Вестник НТУУ „КПИ”, серия Машиностроение. К., 2009, №56, с. 173-182.
18. О.А. Бур’янов, А.В. Самохін, В.П. Кваша, А.М. Лакша, В.В. Котюк, М.С. Шидловський, О.В. Тимошенко Анатомо-біомеханічне обґрунтування застосування компресійно-дистракційних шарнірних апаратів зовнішньої фіксації для лукування уражень суглобів кисті. // Український журнал експериментальної медицини імені Г.О. Можаєва, том 10, №2, 2009, с. 61-64.

Методичні вказівки:

1. Планетарні зубчасті механізми (кінематика, силовий розрахунок, підбір чисел зубів); Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів по курсу "Технічна механіка". / Укл. В.О. Петрик, О.В.Тимошенко. – К.: НТУУ „КПІ”, 2003, - 37 с.


2. Методичні вказівки до практичних занять з прикладної механіки для студентів технічних вузів. / Укл. В.О. Петрик, О.В.Тимошенко. – К.: НТУУ „КПІ”, 2005, - 112 с.


3. Практикум з лабораторних робіт з дисципліни "Нові матеріали". Частина II. "В'язкопружні властивості полімерних та композиційних матеріалів при тривалому навантаженні ". Для студентів спеціальності "Динаміка та міцність машин" // Шидловський М.С., Шпак Д.Ю., Тимошенко О.В. - К.: НТУУ "КПІ", 2005. - 47 с.